Dergi Hakkında

Anestezi Dergisi / Journal of Anesthesia (JARSS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD/ARSS) 'nin resmi bilimsel yayın organıdır. Dili Türkçe ve İngilizcedir, Üç ayda bir yılda 4 sayı olarak yayınlanır.

Yoğun bakım, ağrı ve ilgili konuların temel bilimleri dahil Anesteziyolojinin her alanında hakemli deneysel ve klinik çalışmaları, olgu sunumlarını, editöre mektupları ve bilimsel konferans bildirilerini yayınlar. Başta Türk ve Balkan Ülkeleri olmak üzere bir çok ülke anestezi doktorları için abonelik engeli olmayan bir platform olmayı amaçlamaktadır. Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından saygın uzmanlar yılların verdiği deneyim ve uzman görüşlerini paylaşmak üzere Yayın Kurulu'nda bir araya gelmişlerdir. Ayrıca, makalelerin hızla yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada editörler tarafından her türlü çaba gösterilecektir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Anestezi Dergisi / Journal of Anesthesia (JARSS) , Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing  ilkelerini benimsemiştir

Anestezi Dergisi/Journal of Anesthesia (JARSS); TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE ve Scopus,  tarafından indekslenmektedir.

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editör, EditörYardımcıları  Yayın  Kurulu ve Yayıncı, yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Yayınlanan tüm içeriğe dergi web sayfasından ücretsiz olarak erişilebilir. Basılı kopyalar Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği ’ne aittir.