Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / OWNER AND RESPONSIBLE MANAGER
Meral KANBAK

EDİTÖR / EDITOR
Anış  ARIBOĞAN

YARDIMCI EDİTÖRLER / ASSOCIATE EDITORS
Şule AKIN ENES, Mesut ŞENER, Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN,  Esra ÇALIŞKAN, Oya YALÇIN ÇOK, Evren EKER, Pınar ERGENOĞLU

EDITÖR TEKNİK YARDIMCILARI / TECHNICAL EDITORS
Hacer ÜLGER, Çağla BALİ. Özlem ÖZMETE, Meltem KİPRİ, Ferhat ŞAMLI, Aslı KARSLI

ULUSAL DANISMA KURULU / NATIONAL ADVISORY BOARD

Adem BOYACI                             Agah ÇERTU⁄Ğ                                   Ahmet COŞAR                        Ali Abbas YILMAZ

Ali Ayd›n ALTUNKAN                 Ali SIZLAN                                           Aliye ESMAOĞLU                   Alp GURBET

Alpaslan APAN                           Alper YOSUNKAYA                             Altan ŞAHİN                           Aslı  DÖNMEZ

Asuman UYSALEL                      Aynur KARAYOL AKIN                       Aysun YILMAZLAR                 Ayşegül CEYHAN

Ayşegül ÖZGÖK                         Bahar KUVAKİ BALKAN                    Berrin GÜNAYDIN                  Bilge ÇELEBİOĞLU

Bilge KARSLI                               Birgül BÜYÜKKIDAN YELKEN          Bora AYKAÇ                             Caner MİMAROĞLU

Cemile ÖZTİN ÖĞÜN                Çimen Gülben OLGUNER                 Davud YAPICI                          Demet AYDIN

Didem DAL                                  Dilek MEMİŞ                                      Dilek ÖZCENGİZ                      Dilek YÖRÜKOĞLU

Ebru KELSAKA                            Elif AKPEK                                           Elvan ERHAN                            Emine ÖZYUVACI

Ercan KURT                                 Erkan TOMATIR                                 Fatiş ALTINTAŞ                        Fatma AŞKAR

Fatma SARICAOĞLU                  Feray GÜRSOY                                   Ferda KAHVECİ                       Feyhan ÖKTEN

Filiz TÜZÜNER                             Geylan IŞIK                                        Gönül Tezcan KELEŞ               Güner DAĞLI

Hakkı ÜNLÜGENÇ                      Handan BİRBİÇER                             Hülya BAŞAR                           Hülya BİLGİN

Hülya ÇELEBİ                              Hülya SUNGURTEKİN                       Hüseyin ÖZ                              Hüseyin ŞEN

Işıl ÖZKOÇAK TURAN                 İbrahim AŞIK                                    İdil TEKİN                                  Kamil TOKER

Lale KARABIYIK                          M. Erdal GÜZELDEMİR                    Mehmet Emin ORHAN            Mehmet UYAR  

Meltem UYAR                             Meral KANBAK                                  Mert ŞENTÜRK                         Murat SAYIN

Mustafa Kemal BAYAR              Naz›m DOĞAN                                  Necmettin ÜNAL                     Nedim ÇEKMEN

Nermin KELEBEK GİRGİN         Neslihan ALKIŞ                                 Nurcan DORUK                       Nurçin GÜLHAŞ

Onur ÖZLÜ                                 Oya ÖZATAMER                                Ömer Hilmi AYANOĞLU        Özcan ERDEMLİ

Özcan ERSOY                             Özge KÖNER                                      Pakize KIRDEMİR                   P›nar ZEYNELOĞLU

Remzi  İŞÇİMEN                        Remziye Gül SIVACI                          Seda Banu AKINCI                 Selim TURHANOĞLU

Semra KARAMAN                     Sezai ÖZKAN                                       Sibel BARIŞ                             Simay SERİN

Süleyman GANİDAĞLI             Şaziye ŞAHİN                                      Şebnem ATICI                        Şennur UZUN

Şükran ŞAHİN                           Taner BALCIOĞLU                              Tayfun GÜLER                        Tuğsan Egemen BİLGİN

Turgay ÖCAL                             Tülay ÖZKAN SEYHAN                       Tülay ŞAHİN YILDIZ               Tülin AYDOĞDU TİTİZ

Ülkü AYPAR                               Ünase BÜYÜKKOÇAK                         Vedat YILDIRIM                      Yasemin GÜNEŞ

Yavuz GÜRKAN                         Y›lmaz GÖĞÜŞ                                    Yunus Gürkan TÜRKER         Yüksel KEÇİK

Zekeriyya ALANOĞLU              Zerrin ÖZKÖSE                                   Zeynep ETİ                               Zuhal AYKAÇ

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Alpaslan TURAN                        Can İNCE                                            Daniel BROWN                        Jan Peter JANTZEN

Josef WICHELEWSKI                 Joseph KESECİOĞLU                        Margorzata MIKASZEWSKA SOKOLEWICZ

Martin WESTPHAL                   Mehmet Sertaç ÖZCAN                    Miodrag MILENOVIC              Murat KAYNAR

Onur DEMİRCİ                          Ozan AKÇA                                         Paolo PELOSI                           Semih GÜNGÖR

Serban BUBENEK                     Todd DORMAN                                  Wolfram ENGELHARDT          Zeev GOLDIK

İSTATİSTİK DANIŞMANI / STATISTICAL ADVISER
Selim KILIÇ